HTML - OPIS SKŁADNI JĘZYKA
SPIS TAGÓW:
<ADDRESS>
<BASEFONT>
<BLOCKQUOTE>
<BR>
<CENTER>
<COMMENT>
<DFN>
<FONT>
<Hn>
<HR>
<LISTING>
<NOBR>
<P>
<PRE>
<WBR>
<XMP>
PRZYKŁADY UŻYCIA TAGÓW
BLOKOWE ELEMENTY FORMATUJĄCE
OPISY TAGÓW
PRZYKŁADY TAGÓW
STRONA GŁÓWNA<ADDRESS> tekst </ADDRESS>

KOD:
<ADDRESS> Jan Kowalski, ul. Ostatnia 111/11, 11-111 Początek </ADDRESS>

WYNIK:
Jan Kowalski, ul. Ostatnia 111/11, 11-111 Początek
<BASEFONT>

KOD:
<BASEFONT COLOR="#FF0000" SIZE="3">

WYNIK:
Czcionką bazową dla danego dokumentu, będzie czcionka o kolorze czerwonym i wielkości n=3.

<BLOCKQUOTE> tekst </BLOCKQUOTE>

KOD:
To jest tekst "zwykły" na stronie.
<BLOCKQUOTE> To jest tekst "wcięty" z lewej strony. </BLOCKQUOTE>
To jest tekst "zwykły" na stronie.

WYNIK:
To jest tekst "zwykły" na stronie.
To jest tekst "wcięty" z lewej strony.
To jest tekst "zwykły" na stronie.

<BR>

KOD:
To jest przejście do <BR> nowej lini.

WYNIK:
To jest przejście do
nowej lini.

<CENTER> tekst </CENTER>

KOD:
<CENTER> To jest tekst na środku strony. </CENTER>

WYNIK:
To jest tekst na środku strony.

<COMMENT> tekst </COMMENT>

KOD:
<COMMENT> To jest tekst komentarza. </COMMENT> Nie jest wyświetlany przez przeglądarkę.

WYNIK:
Nie jest wyświetlany przez przeglądarkę.

<DFN> tekst </DFN>

KOD:
HTML - <DFN> Język opisu stron WWW. </DFN>

WYNIK:
HTML - Język opisu stron WWW.

<FONT> tekst tekst </FONT>

KOD:
<FONT COLOR="#0000FF" SIZE="3"> To jest niebieski tekst o wielkości n=3. </FONT>
<FONT COLOR="#FF0000" SIZE="-1"> To jest czerwony tekst o wielkości n= -1. </FONT>

WYNIK:
To jest niebieski tekst o wielkości n=3.
To jest czerwony tekst o wielkości n= -1.

<Hn> tekst </Hn>

KOD:
<H1 ALIGN="center"> Nagłówek o wielkości 1, na środku strony. </H1>
<H2 ALIGN="left"> Nagłówek o wielkości 2, po lewej stronie. </H2>
<H3 ALIGN="right"> Nagłówek o wielkości 3, po prawej stronie. </H3>
<H4 ALIGN="center"> Nagłówek o wielkości 4, na środku strony. </H4>
<H5 ALIGN="left"> Nagłówek o wielkości 5, po lewej stronie. </H4>
<H6 ALIGN="right"> Nagłówek o wielkości 6, po prawej stronie. </H6>

WYNIK:

Nagłówek o wielkości 1, na środku strony.

Nagłówek o wielkości 2, po lewej stronie.

Nagłówek o wielkości 3, po prawej stronie.

Nagłówek o wielkości 4, na środku strony.

Nagłówek o wielkości 5, po lewej stronie.
Nagłówek o wielkości 6, po prawej stronie.<HR>

KOD:
<HR WIDTH="500"> Linia o długości 500 pikseli na środku strony.
<HR WIDTH="500" SIZE="20"> Linia o długości 500 pikseli i grubości 20 pikseli na środku strony.
<HR WIDTH="500" NOSHADE> Linia o długości 500 pikseli na środku strony bez cienia.

WYNIK:
Linia o długości 500 pikseli na środku strony.

Linia o długości 500 pikseli i grubości 20 pikseli na środku strony.


Linia o długości 500 pikseli na środku strony bez cienia.

<LISTING> tekst </LISTING>

KOD:
Oto tekst: <LISTING> Ala ma kota, a kot ma Alę. </LISTING>

WYNIK:
Oto tekst: Ala ma kota, a kot ma Alę.<NOBR> tekst </NOBR>

KOD:
<NOBR> Ten tekst nie będzie "złamany". </NOBR>

WYNIK:
Ten tekst nie będzie "złamany".

<P> tekst </P>

KOD:
<P> Ten jest początek akapitu. </P>

WYNIK:

Ten jest początek akapitu.
<PRE> tekst </PRE>

KOD:
<PRE>
Ten tekst
jest tekstem
"preformatowanym".
</PRE>

WYNIK:
  Ten tekst
  jest tekstem
  "preformatowanym".
  <WBR> tekst </WBR>

KOD:
<WBR> Ten tekst może zostać "złamany". </WBR>

WYNIK:
Ten tekst może zostać "złamany".

<XMP> tekst </XMP>

KOD:
Oto tekst: <XMP> Ala ma kota, a kot ma Alę. </XMP>

WYNIK:
Oto tekst: Ala ma kota, a kot ma Alę.


© STATOM - Gliwice 1996/2019
POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA