HTML - OPIS SKŁADNI JĘZYKA
SPIS TAGÓW:
<CODE>
<EM>
<KBD>
<SAMP>
<STRONG>
<VAR>
<!-- komentarz -->
PRZYKŁADY UŻYCIA TAGÓW
INFORMACJE O TYPIE FORMATOWANYCH ELEMENTÓW
OPISY TAGÓW
PRZYKŁADY TAGÓW
STRONA GŁÓWNA<CITE> tekst </CITE>

KOD:
To jest cytat: <CITE> Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie (...) </CITE>

WYNIK:
To jest cytat: Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie (...)

<CODE> tekst </CODE>

KOD:
To jest kod programu: <BR> <CODE> <BR> int main(void) <BR> { <BR> printf("\nKod Programu"); <BR> } <BR> </CODE>

WYNIK:
To jest kod programu:

int main(void)
{
printf("\nKod Programu");
}
<EM> tekst </EM>

KOD:
To jest tekst <EM> wyróżniony. </EM>

WYNIK:
To jest tekst wyróżniony.

<KBD> tekst </KBD>

KOD:
To jest tekst <KBD> wprowadzony z klawiatury. </KBD>

WYNIK:
To jest tekst wprowadzony z klawiatury.

<SAMP> tekst </SAMP>

KOD:
To jest <SAMP> przykład. </SAMP>

WYNIK:
To jest przykład.

<STRONG> tekst </STRONG>

KOD:
To jest tekst <STRONG> mocno wyróżniony. </STRONG>

WYNIK:
To jest tekst mocno wyróżniony.

<VAR> tekst </VAR>

KOD:
To jest słowo <VAR> kluczowe. </VAR>

WYNIK:
To jest słowo kluczowe.

<!-- komentarz -->

KOD:
<!-- To jest tekst komentarza. --> Nie jest wyświetlany przez przeglądarkę.

WYNIK:
Nie jest wyświetlany przez przeglądarkę.
© STATOM - Gliwice 1996/2019
POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA