HTML - OPIS SKŁADNI JĘZYKA
SPIS TAGÓW:
<CAPTION>
<TABLE>
<TD>
<TH>
<TR>
PRZYKŁADY UŻYCIA TAGÓW
TABELE
OPISY TAGÓW
PRZYKŁADY TAGÓW
STRONA GŁÓWNA<CAPTION> tekst </CAPTION>

KOD:
<TABLE WIDTH="300" CELLSPACING="1" CELLPADDING="1" BORDER="1">
<CAPTION ALIGN="top">Tytuł tabeli</CAPTION>
<TR>
<TD ALIGN="center" VALIGN="top">Dane tabeli</TD>
</TR>
</TABLE>

WYNIK:
Tytuł tabeli
Dane tabeli


KOD:
<TABLE WIDTH="300" CELLSPACING="1" CELLPADDING="1" BORDER="1">
<CAPTION ALIGN="bottom">Podpis tabeli</CAPTION>
<TR>
<TD ALIGN="center" VALIGN="top">Dane tabeli</TD>
</TR>
</TABLE>

WYNIK:
Podpis tabeli
Dane tabeli
<TABLE> zawartość tabeli </TABLE>

KOD:
<TABLE WIDTH="300" HEIGHT="100" BORDER="1">
<TR>
<TD ALIGN="center" VALIGN="middle">Dane tabeli</TD>
</TR>
</TABLE>

WYNIK:
Dane tabeli


KOD:
<TABLE CELLSPACING="3" CELLPADDING="3" BORDER="3">
<TR>
<TD ALIGN="center" VALIGN="top">Komórka numer 1</TD>
<TD ALIGN="center" VALIGN="top">Komórka numer 2</TD>
</TR>
<TR>
<TD ALIGN="center" VALIGN="top">Komórka numer 3</TD>
<TD ALIGN="center" VALIGN="top">Komórka numer 4</TD>
</TR>
</TABLE>

WYNIK:
Komórka numer 1 Komórka numer 2
Komórka numer 3 Komórka numer 4


KOD:
<TABLE CELLSPACING="10" CELLPADDING="5" BORDER="1">
<TR>
<TD ALIGN="center" VALIGN="top">Komórka numer 1</TD>
<TD ALIGN="center" VALIGN="top">Komórka numer 2</TD>
</TR>
<TR>
<TD ALIGN="center" VALIGN="top">Komórka numer 3</TD>
<TD ALIGN="center" VALIGN="top">Komórka numer 4</TD>
</TR>
</TABLE>

WYNIK:
Komórka numer 1 Komórka numer 2
Komórka numer 3 Komórka numer 4
<TD> zawartość komórki </TD>

KOD:
<TABLE WIDTH="500" HEIGHT="50" CELLSPACING="1" CELLPADDING="1" BORDER="1">
<TR>
<TD ALIGN="left" VALIGN="middle">Dane na lewo</TD>
<TD ALIGN="center" VALIGN="middle">Dane wycentrowane</TD>
<TD ALIGN="right" VALIGN="middle">Dane na prawo2</TD>
</TR>
</TABLE>

WYNIK:
Dane na lewo Dane wycentrowane Dane na prawo


KOD:
<TABLE WIDTH="500" HEIGHT="50" CELLSPACING="1" CELLPADDING="1" BORDER="1">
<TR>
<TD ALIGN="center" VALIGN="top">Dane na górze</TD>
<TD ALIGN="center" VALIGN="middle">Dane wycentrowane</TD>
<TD ALIGN="center" VALIGN="bottom">Dane na dole2</TD>
</TR>
</TABLE>

WYNIK:
Dane na górze Dane wycentrowane Dane na dole


KOD:
<TABLE WIDTH="500" HEIGHT="50" CELLSPACING="1" CELLPADDING="1" BORDER="1">
<TR>
<TD ALIGN="center" VALIGN="middle">Komórka numer 1</TD>
<TD ALIGN="center" VALIGN="middle">Komórka numer 2</TD>
<TD ROWSPAN="2" ALIGN="center" VALIGN="middle">Połączone 2 wiersze</TD>
</TR>
<TR>
<TD COLSPAN="2" ALIGN="center" VALIGN="middle">Połączone 2 kolumny</TD>
</TR>
</TABLE>

WYNIK:
Komórka numer 1 Komórka numer 2 Połączone 2 wiersze
Połączone 2 kolumny
<TH> zawartość komórki </TH>

KOD:
<TABLE WIDTH="500" HEIGHT="50" CELLSPACING="1" CELLPADDING="1" BORDER="1">
<TR>
<TH ALIGN="left" VALIGN="middle">Dane na lewo</TH>
<TH ALIGN="center" VALIGN="middle">Dane wycentrowane</TH>
<TH ALIGN="right" VALIGN="middle">Dane na prawo2</TH>
</TR>
</TABLE>

WYNIK:
Dane na lewo Dane wycentrowane Dane na prawo


KOD:
<TABLE WIDTH="500" HEIGHT="50" CELLSPACING="1" CELLPADDING="1" BORDER="1">
<TR>
<TH ALIGN="center" VALIGN="top">Dane na górze</TH>
<TH ALIGN="center" VALIGN="middle">Dane wycentrowane</TH>
<TH ALIGN="center" VALIGN="bottom">Dane na dole2</TH>
</TR>
</TABLE>

WYNIK:
Dane na górze Dane wycentrowane Dane na dole


KOD:
<TABLE WIDTH="500" HEIGHT="50" CELLSPACING="1" CELLPADDING="1" BORDER="1">
<TR>
<TH ALIGN="center" VALIGN="middle">Komórka numer 1</TH>
<TH ALIGN="center" VALIGN="middle">Komórka numer 2</TH>
<TH ROWSPAN="2" ALIGN="center" VALIGN="middle">Połączone 2 wiersze</TH>
</TR>
<TR>
<TH COLSPAN="2" ALIGN="center" VALIGN="middle">Połączone 2 kolumny</TH>
</TR>
</TABLE>

WYNIK:
Komórka numer 1 Komórka numer 2 Połączone 2 wiersze
Połączone 2 kolumny
<TR> zawartość komórki </TR>

KOD:
<TABLE WIDTH="500" HEIGHT="100" CELLSPACING="1" CELLPADDING="1" BORDER="1">
<TR ALIGN="left" VALIGN="middle">
<TD>Dane na lewo</TD><TD>Dane na lewo</TD><TD>Dane na lewo</TD>
</TR>
<TR ALIGN="center" VALIGN="middle">
<TD>Dane wycentrowane</TD><TD>Dane wycentrowane</TD><TD>Dane wycentrowane</TD>
</TR>
<TR ALIGN="right" VALIGN="middle">
<TD>Dane na prawo</TD><TD>Dane na prawo</TD><TD>Dane na prawo</TD>
</TR>
</TABLE>

WYNIK:
Dane na lewo Dane na lewo Dane na lewo
Dane wycentrowane Dane wycentrowane Dane wycentrowane
Dane na prawo Dane na prawo Dane na prawo


KOD:
<TABLE WIDTH="500" HEIGHT="100" CELLSPACING="1" CELLPADDING="1" BORDER="1">
<TR ALIGN="center" VALIGN="top">
<TD>Dane u góry</TD><TD>Dane u góry</TD><TD>Dane u góry</TD>
</TR>
<TR ALIGN="center" VALIGN="middle">
<TD>Dane wycentrowane</TD><TD>Dane wycentrowane</TD><TD>Dane wycentrowane</TD>
</TR>
<TR ALIGN="center" VALIGN="bottom">
<TD>Dane na dole</TD><TD>Dane na dole</TD><TD>Dane na dole</TD>
</TR>
</TABLE>

WYNIK:
Dane u góry Dane u góry Dane u góry
Dane wycentrowane Dane wycentrowane Dane wycentrowane
Dane na dole Dane na dole Dane na dole© STATOM - Gliwice 1996/2019
POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA