HTML - OPIS SKŁADNI JĘZYKA
SPIS TAGÓW:
<BIG>
<BLINK>
<I>
<SMALL>
<STRIKE>
<SUB>
<SUP>
<TT>
<U>
INFORMACJE O CHARAKTERZE FORMATOWANYCH ELEMENTÓW









PRZYKŁADY TAGÓW
STRONA GŁÓWNA



<B> tekst </B>

Czcionka pogrubiona Bold.




<BIG> tekst </BIG>

Zwiekszenie czcionki o jeden stopień.




<BLINK> tekst </BLINK>

Tekst migający.




<I> tekst </I>

Czcionka pochyła, kursywa Italic.




<SMALL> tekst </SMALL>

Zmiejszenie czcionki o jeden stopień.




<STRIKE> tekst </STRIKE>

Przekreślenie tekstu.




<SUB> tekst </SUB>

Dolny indeks.




<SUP> tekst </SUP>

Górny indeks.




<TT> tekst </TT>

Czcionka o stałej szerokości Courier.




<U> tekst </U>

Podkreślenie tekstu.



© STATOM - Gliwice 1996/2019
POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA