HTML - OPIS SKŁADNI JĘZYKA
 
TABELA KOLORÓW RGB


STRONA GŁÓWNA


16 Kolorów - Nazwy


      Poniższa tabela przedstawia 16 nazw kolorów oraz ich kody RGB, które mogą być stosowane w przeglądarkach Netscape Navigator oraz Internet Explorer. Poniższe kolory mogą być przedstawione jako nazwy.


 aqua
 
 black
 
 blue
 
 fuchsia
 
 gray
 
 green
 
 lime
 
 maroon
 
 navy
 
 olive
 
 purple
 
 red
 
 silver
 
 teal
 
 white
 
 yellow
 POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA


140 Kolorów - Kody RGB


      Poniższa tabela przedstawia 140 kolorów w kodach RGB stosowanych w przeglądarkach. Poniższe kolory muszą być przedstawione jako kody RGB, ich nazwy są podane jedynie w celach identyfikacji.


 aliceblue
#F0F8FF
 antiquewhite
#FAEBD7
 aqua
#00FFFF
 aquamarine
#7FFFD4
 azure
#F0FFFF
 beige
#F5F5DC
 bisque
#FFE4C4
 black
#000000
 blanchedalmond
#FFEBCD
 blue
#0000FF
 blueviolet
#8A2BE2
 brown
#A52A2A
 burlywood
#DEB887
 cadetblue
#5F9EA0
 chartreuse
#7FFF00
 chocolate
#D2691E
 coral
#FF7F50
 cornflowerblue
#6495ED
 cornsilk
#FFF8DC
 crimson
#DC143C
 cyan
#00FFFF
 darkblue
#00008B
 darkcyan
#008B8B
 darkgoldenrod
#B8860B
 darkgray
#A9A9A9
 darkgreen
#006400
 darkkhaki
#BDB76B
 darkmagenta
#8B008B
 darkolivegreen
#556B2F
 darkorange
#FF8C00
 darkorchid
#9932CC
 darkred
#8B0000
 darksalomon
#E9967A
 darkseagreen
#8FBC8F
 darkslateblue
#483D8B
 darkslategray
#2F4F4F
 darkturquoise
#00CED1
 darkviolet
#9400D3
 deeppink
#FF1493
 deepskyblue
#00BFBF
 dimgray
#696969
 dodgerblue
#1E90FF
 firebrick
#B22222
 floralwhite
#FFFAF0
 forestgreen
#228D22
 fuchsia
#FF00FF
 ghostwhite
#F8F8FF
 gainsboro
#DCDCDC
 gold
#FFD700
 goldenrod
#DAA520
 gray
#808080
 green
#008000
 greenyellow
#ADFF2F
 honeydew
#F0FFF0
 hotpink
#FF69B4
 indianred
#CD5C5C
 indigo
#4B0082
 ivory
#FFFFF0
 khaki
#F0E68C
 lavender
#E6E6FA
 lavenderblush
#FFF0F5
 lawngreen
#7CFC00
 lemonchiffon
#FFFACD
 lightblue
#ADD8E6
 lightcoral
#F08080
 lightcyan
#E0FFFF
 lightgoldenrodyellow
#FAFAD2
 lightgreen
#90EE90
 lightgrey
#D3D3D3
 lightpink
#FFB6C1
 lightsalmon
#FFA07A
 lightseagreen
#20B2AA
 lightskyblue
#87CEFA
 lightslategray
#778899
 lightsteelblue
#B0C4DE
 lightyellow
#FFFFE0
 lime
#00FF00
 limegreen
#32CD32
 linen
#FAF0E6
 magenta
#FF00FF
 maroon
#800000
 mediumaquamarine
#66CDAA
 mediumblue
#0000CD
 mediumorchid
#BA55D3
 mediumpurple
#9370DB
 mediumseagreen
#3CB371
 mediumslateblue
#7B68EE
 mediumspringgreen
#00FA9A
 mediumturquoise
#48D1CC
 mediumvioletred
#C71585
 midnightblue
#191970
 mintcream
#F5FFFA
 mistyrose
#FFE4E1
 moccasin
#FFE4B5
 navajowhite
#FFDEAD
 navy
#000080
 oldlace
#FDF5E6
 olive
#808000
 olivedrab
#6B8E23
 orange
#FFA500
 orangered
#FF4500
 orchid
#DA70D6
 palegoldenrod
#EEE8AA
 palegreen
#98FB98
 paleturquise
#AFEEEE
 palevioletred
#DB7093
 papayawhip
#FFEFD5
 peachpuff
#FFDAB9
 peru
#CD853F
 pink
#FFC0CB
 plum
#DDA0DD
 powederblue
 purple
#800080
 red
#FF0000
 rosybrown
#BC8F8F
 royalblue
#4169E1
 saddlebrown
#8B4513
 salomon
#FA8072
 sandybrown
#F4A460
 seagreen
#2E8B57
 seashell
#FFF5EE
 sienna
#A0522D
 silver
#C0C0C0
 skyblue
#87CEEB
 slateblue
#6A5ACD
 slategrey
#708090
 snow
#FFFAFA
 springgreen
#00FF7F
 steelblue
#4682B4
 tan
#D2B48C
 teal
#008080
 thistle
#D8BFD8
 tomato
#FF6347
 turquoise
#40E0D0
 violet
#EE82EE
 wheat
#F5DEB3
 white
#FFFFFF
 whitesmoke
#F5F5F5
 yellow
#FFFF00
 yellowgreen
#9ACD32© STATOM - Gliwice 1996/2019
POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA