HTML - OPIS SKŁADNI JĘZYKA
SPIS TAGÓW:
Numerowna
<OL>
<LI>
Nie numerowana
<UL>
<LI>
Menu
<MENU>
<LI>
Katalog
<DIR>
<LI>
Opis
<DD>
<DL>
<DT>
LISTY

PRZYKŁADY TAGÓW
STRONA GŁÓWNA


Lista numerowana


<OL> elementy listy </OL>

Tag listy numerowanej. Standardowo lista jest numerowana liczbami arabskimi. Parametry tagu:

 • COMPACT - zmniejszenie odstępu między wierszami listy
 • START="n" - parametr określa numerowanie kolejnych pozycji począwszy od wartości n, wartość n zawsze podajemy dziesiętnie bez wzgledu na to jaki sposób oznaczenia listy wybraliśmy, domyślnie przyjmowana jest wartość n=1
 • TYPE="symbol" - parametr określa sposób numerowania listy i może przyjmować nastepujące wartości:
  A - oznaczenie kolejnych elementów listy, kolejnymi dużymi literami
  a - oznaczenie kolejnych elementów listy, kolejnymi małymi literami
  I - oznaczenie kolejnych elementów listy, kolejnymi dużymi liczbami rzymskimi
  i - oznaczenie kolejnych elementów listy, kolejnymi małymi liczbami rzymskimi
  1 - oznaczenie kolejnych elementów listy, kolejnymi liczbami arabskimi<LI> tekst

Kolejne elementy listy numerowanej. Parametry tagu:

 • TYPE="symbol" - od tego elementu listy, kolejne jej pozycje będą numerowane w sposób określony przez wartość "symbol"
 • VALUE=n - od tego elementu listy, kolejne pozycje będą numerowane począwszy od numeru nPOCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA


Lista nie numerowana


<UL> elementy listy </UL>

Tag listy nie numerowanej. Standardowo kolejne pozycje listy są znaczone kołem. Parametry tagu:

 • PLAIN - kolejne elementy listy nie są oznaczane żadnymi znakami wyróżniającymi
 • SRC="plik" - w miejsce znaku oznaczającego element listy, jest umieszczana grafika ze zbioru plik
 • TYPE="nazwa" - parametr typ określa sposób znakowania listy i może przyjmować następujace wartości:
  square - oznaczenie kolejnych elementów listy zapełnionym kwadratem
  disc - oznaczenie kolejnych elementów listy kołem
  circle - oznaczenie kolejnych elementów listy pustym kołem<LI> tekst
Kolejne elementy listy nie numerowanej. Parametr tagu:
 • TYPE="nazwa" - od tego elementu listy, kolejne jej pozycje będą oznaczone w sposób określony przez wartość "nazwa", podobnie jak tag <UL TYP="nazwa">POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA


Lista menu


<MENU> elementy listy </MENU>

Tag przewidziany do listowania pozycji opisanych jednym zdaniem. Parametry tagu:

 • COMPACT - zmniejszenie odstępu między wierszami listy
 • PLAIN - kolejne elementy listy nie są oznaczane żadnymi znakai wyróżniającymi<LI> tekst

Kolejne elementy listy menu.POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA


Lista katalog


<DIR> elementy listy </DIR>

Tag przewidziany do listowania krótkich tekstów (20 znaków). Lista <DIR> powinna być rozmieszczona w dwóch kolumnach. Parametry tagu:

 • COMPACT - zmniejszenie odstępu między wierszami listy
 • PLAIN - kolejne elementy listy nie są oznaczane żadnymi znakami wyróżniającymi<LI> tekst

Kolejne elementy listy katalog.POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA


Lista opis


<DL> elementy listy </DL>

Tag listy opisowej. Parametry tagu:

 • COMPACT - zmniejszenie odstępu między wierszami listy<DT> tekst nagłówka

Nagłówek pozycji, nie jest obowiązkowy.<DD> tekst

Kolejne elementy listy opisowej.© STATOM - Gliwice 1996/2019
POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA