HTML - OPIS SKŁADNI JĘZYKA
SPIS TAGÓW:
<APPLET>
<NOSCRIPT>
<PARAM>
<BLOCKQUOTE>
<SCRIPT>
JAVASCRIPT I APLETY JAVA


STRONA GŁÓWNA<APPLET> parametry </APPLET>

Tag pozwala na dołączenie programów (apletów) napisanych w języku JAVA do dokumentów HTML. Tag ma następujące parametry:

 • ALIGN="położenie" - parametr określa położenie pola wyniku działania apletu w dokumencie HTML i przyjmuje wartości:
  bottom - aplet zostanie umieszczony w aktualnym miejscu tak, że jego krawędź będzie na poziomie podstawy lini
  middle - aplet zostanie umieszczony w aktualnym miejscu centrycznie w stosunku do lini
  left - aplet zostanie umieszczony z lewej strony akapitu, natomiast tekst będzie oblewał aplet z prawej strony
  right - aplet zostanie umieszczony z prawej strony akapitu, natomiast tekst będzie oblewał aplet z lewej strony
  top - aplet zostanie umieszczony w aktualnym miejscu tak, że górna jego krawedź będzie na poziomie górnej krawędzi lini
 • ALT="tekst" - parametr pozwala na wyświetlenie tekstu tekstu w miejsce apletu Java wtedy gdy używamy przeglądarki nie akceptującej apletów Java lub przeglądarki tekstowej, np: LYNX
 • CODEBASE="URL" - parametr określa miejsce w którym znajduje się aplet
 • CODE="plik" - parametr określa nazwę pliku z apletem, który chcemy dołączyć do dokumentu HTML
 • NAME="nazwa" - parametr określa nazwę apletu
 • HEIGHT="wysokość" - parametr określa wysokość pola w pikselach, w którym będzie wyświetlony aplet
 • HSPACE="n" - parametr ustala odległość tekstu od apletu o n pikseli w lewo i prawo
 • VSPACE="n" - parametr ustala odległość tekstu od apletu o n pikseli w górę i w dół
 • WIDTH="szerokość" - parametr określa szerokość pola w pikselach, w którym będzie wyświetlony aplet
<NOSCRIPT> tekst </NOSCRIPT>

Tag pozwala na wyświetlenie tekstu w miejsce JavaScript'u wtedy gdy używamy przeglądarki nie akceptującej JavaScript'u lub przeglądarki tekstowej, np: LYNX.
<PARAM>

Tag pozwala na przekazywanie parametrów dla apletu. Tag stosuje się wewnątrz tagu <APPLET> i ma parametry:

 • NAME="nazwa" - parametr określa nazwę przekazywanego parametru
 • VALUE="wartość" - parametr określa wartość przekazywanego parametru
<SCRIPT> kod źródłowy skryptu </SCRIPT>

Wewnątrz tagu umieszcza się kod źródłowy JavaScript. Tag ma nastepujące parametry:

 • LANGUAGE="JavaScript" - parametr określa rodzaj użytego w dokumencie HTML "języka skryptowego", możliwy jest również Visual Basic Script (VBScript)
 • SRC="URL" - parametr określa miejsce w którym znajduje się kod źródłowy JavaScript, jeżeli nie został on umieszczony wewnątrz dokumentu HTML© STATOM - Gliwice 1996/2019
POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA