HTML - OPIS SKŁADNI JĘZYKA
SPIS TAGÓW:
<CAPTION>
<TABLE>
<TD>
<TH>
<TR>
TABELE

PRZYKŁADY TAGÓW
STRONA GŁÓWNA


<CAPTION> tekst </CAPTION>

Tag pozwalający na umieszczenie podpisu nad lub pod tabelą, musi być umieszczony wewnątrz tagu <TABLE>. Parametr tagu:

 • ALIGN="położenie" - parametr określa gdzie ma być umieszczony podpis i przyjmuje wartości:
  top - podpis zostanie umieszczony nad tabela
  bottom - podpis zostanie umieszczony pod tabela
<TABLE> zawartość tabeli </TABLE>

Tag definiujący tabelę. Wszelkie dane zawarte w tabeli są umieszczane wewnątrz tagu <TD> tak zwane "dane tabeli (table data)" lub tagu <TH> tak zwany "nagłówek tabeli (table header)" przy czym tekst wyświetlany jest czcionką pogrubioną Bold. Poszczególne wiersze tabeli są oddzielone tagiem <TR>. Wewnątrz komórek można umieszczać zarówno tekst, grafikę oraz inne elementy jezyka HTML np: formularze. Parametry tagu:

 • BORDER - pole wokół tabeli będzie otoczone ramką, standardowo tabela nie jest otoczona ramką
 • BORDER="n" - pole wokół tabeli będzie otoczone ramką o grubości n pikseli
 • CELLPADDING="n" - parametr określa odległość między brzegiem a zawartością komórki
 • CELLSPACING="n" - parametr określa odległość między komórkami tabeli w pionie i poziomie
 • HEIGHT="wysokość" - parametr określa wysokość tabeli i może mieć wartości:
  "n%" - wysokość tabeli w procentach wysokości okna
  "n" - wysokość tabeli w pikselach
 • WIDTH="szerokość" - parametr określa szerokość tabeli i może mieć wartości:
  "n%" - szerokość tabeli w procentach szerokości okna
  "n" - szerokość tabeli w pikselach
<TD> zawartość komórki </TD>

Tag komórki z danymi tabeli. Standardowo tekst w komórce jest dosunięty do lewej krawędzi. Parametry tagu:

 • ALIGN="położenie" - parametr ten określa sposób formatowania danych w komórce tabeli i może przyjmować wartości:
  center - dane będą wycentrowane
  left - dane będą dosunięte do lewej krawędzi komórki
  right - dane będą dosunięte do prawej krawędzi komórki
 • COLSPAN="n" - parametr pozwalający na połączenie n kolumn tabeli w jedną
 • NOWRAP - dane w komórce nie podlegają "łamaniu" i będą stanowić jedną linie
 • ROWSPAN=n - parametr pozwalający na połączenie n wierszy tabeli w jeden
 • VALIGN="położenie" - parametr ten określa położenie danych w komórce w pionie i przyjmuje wartości:
  bottom - zawartość komórki będzie wyrównana do jej dolnej krawędzi
  baseline - zawartość komórki będzie wyrównana do lini bazowej sąsiedniej komórki
  middle - zawartość komórki będzie wyśrodkowana
  top - zawartość komórki będzie wyrównana do jej górnej krawędzi
 • WIDTH="szerokość" - parametr określa szerokość komórki i może mieć wartości:
  "n%" - szerokość komórki w procentach szerokości tabeli
  "n" - szerokość komórki w pikselach
<TH> zawartość komórki </TH>

Tag komórki z danymi tabeli. W przeciwieństwie do tagu <TD> tekst w komórce jest wyświetlany czcionką pogrubioną Bold. Parametry tagu są takie same jak tagu <TD>.
<TR> zawartość komórki </TR>

Tag definiuje kolejne wiersze tabeli. Parametry tagu:

 • ALIGN="położenie" - parametr ten określa sposób formatowania danych w wierszu tabeli i może przyjmować wartości:
  center - dane będą wycentrowane
  left - dane będą dosunięte do lewej krawędzi
  right - dane będą dosunięte do prawej krawędzi
 • VALIGN="położenie" - parametr ten określa położenie danych w pionie i przyjmuje wartości:
  bottom - dane będą wyrównane do dolnej krawędzi
  baseline - dane będą wyrównane do lini bazowej
  middle - dane będą wyśrodkowane
  top - dane będą wyrównane do górnej krawędzi© STATOM - Gliwice 1996/2019
POCZĄTEK STRONY
STRONA GŁÓWNA